?

Log in

 
 
02 March 2015 @ 07:41 pm
Crea 2015  

write this as reminder for myself XD
the info taken from twitter


Popolo_201504_053

Team A

Hirano Sho
Nagase Ren
Takahashi Kaito
Iwahashi Genki
Jinguuji Yuta
Kishi Yuta

*a.k.a the popular team lol

schedule:
4/24 18:00
4/25 13:00 & 17:00
4/26 13:00 & 17:00
5/30 13:00 & 17:00
5/31 13:00 & 17:00
6/1 14:00

Team B

Jesse
Marius
Masuda Ryo
Hanzawa Akatsuki
Yamakura Shalf
Nagatsuma Reo
Tanimura Ryuichi
Okamoto Kauan

*wahh the tall people and bilingual artist.. XD

schedule:

5/8 18:00
5/9 13:00 & 17:00
5/10 13:00 & 17:00
5/17 13:00 & 17:00

Team C

Jesse
Matsumura Hokuto
Morimoto Shintaro
Tanaka Juri
Kouchi Yugo

*sadly Taiga is absent bcs he has butai.. :'(

schedule:
4/30 18:00
5/1 13:00 & 17:00
5/3 13:00 & 17:00
5/4 13:00 & 17:00

Team D

Miyachika Kaito
Abe Aran
Kajiyama Asahi
Nakamura Kaito
Yoshizawa Shizuya

schedule:
5/5 17:00
5/6 13:00 & 17:00
5/15 14:00 & 18:00
5/16 13:00 & 17:00

Team E

Iwamoto Hikaru
Fukasawa Tatsuya
Watanabe Shota
Miyadate Ryota
Abe Ryohei
Sakuma Daisuke

schedule:
5/27 18:00
5/28 18:00
5/29 14:00 & 18:00

Team F

Yamamoto Ryota
Hayashi Shota
Eda Tsuyoshi

schedule:
5/19 18:00
5/20 18:00
5/21 14:00 & 18:00

Team G

Tatsumi Yudai
Fukuda Yuta
Koshioka Yuki
Matsuzaki Yusuke

schedule:
4/27 18:00
4/28 14:00 & 18:00
4/29 13:00 & 17:00
5/2 13:00 & 17:00

Team H

Nozawa Yuki
Yasui Kentaro
Morita Myuto
Hagiya Keigo
Morohoshi Shoki
Kishi Takayoshi
Ishigaki Daisuke
Goto Hiromi

schedule:
5/23 17:00
5/24 13:00 & 17:00
5/25 14:00 & 18:00

Team I

Travis Japan:
Morita Myuto
Nakada Hiroki
Kawashima Noel
Shimekake Ryuya
MAD:
Ikeda Yu
Matsumoto Kouta
MADE:
Akiyama Taiga
Tomioka Kento
Inaba Hikaru
Fukushi Nobuki

schedule:
5/22 18:00

Team J
Matsushima So
Matsuda Genta
Matsukura Kaito
Takahashi Fu
Tajima Shogo
Nakamura Reia
Haniuda Amu

schedule:
5/12 18:00
5/13 18:00
5/14 18:00


Crea Shonichi (1st day) 24 April by Team A
Crea Senshuuraku (last day) 1 June by Team A
..yeah by the popular team..

I'm rooting for Team B, C, D, E, H, and J.. XD
 
 
Current Music: μ's - COLORFUL VOICE | Powered by Last.fm